معنی و ترجمه کلمه یقه پهنى که روى لباس مى دوزند به انگلیسی یقه پهنى که روى لباس مى دوزند یعنی چه

یقه پهنى که روى لباس مى دوزند

bertha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها