معنی و ترجمه کلمه یقین به انگلیسی یقین یعنی چه

یقین

certainty
certitude
positive
positivism
positivity
sure
surefire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها