معنی و ترجمه کلمه یمینه در به انگلیسی یمینه در یعنی چه

یمینه در

pylorus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها