معنی و ترجمه کلمه یمین به انگلیسی یمین یعنی چه

یمین

dexter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها