معنی و ترجمه کلمه یهودى شدن به انگلیسی یهودى شدن یعنی چه

یهودى شدن

hebraize
judaize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها