معنی و ترجمه کلمه یهودیه که قسمتى از جنوب فلسطین بوده به انگلیسی یهودیه که قسمتى از جنوب فلسطین بوده یعنی چه

یهودیه که قسمتى از جنوب فلسطین بوده

judea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها