معنی و ترجمه کلمه یورتمه آهسته اسب به انگلیسی یورتمه آهسته اسب یعنی چه

یورتمه آهسته اسب

fox trot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها