معنی و ترجمه کلمه یورتمه رفتن به انگلیسی یورتمه رفتن یعنی چه

یورتمه رفتن

dogtrot
trot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها