معنی و ترجمه کلمه یورغه رفتن به انگلیسی یورغه رفتن یعنی چه

یورغه رفتن

amble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها