معنی و ترجمه کلمه یوم کیپور به انگلیسی یوم کیپور یعنی چه

یوم کیپور

day of atonement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها