معنی و ترجمه کلمه یوناتان فرزند شائول و دوست داود پیغمبر به انگلیسی یوناتان فرزند شائول و دوست داود پیغمبر یعنی چه

یوناتان فرزند شائول و دوست داود پیغمبر

jonathan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها