معنی و ترجمه کلمه یون کره به انگلیسی یون کره یعنی چه

یون کره

ionosphere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها