معنی و ترجمه کلمه یکجا فروختن به انگلیسی یکجا فروختن یعنی چه

یکجا فروختن

sell off
sell out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها