معنی و ترجمه کلمه یکدست حروف هم شکل وهم اندازه به انگلیسی یکدست حروف هم شکل وهم اندازه یعنی چه

یکدست حروف هم شکل وهم اندازه

fount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها