معنی و ترجمه کلمه یکنواخت به انگلیسی یکنواخت یعنی چه

یکنواخت

invariable
monotone
monotonic
monotonous
same
steady
uniform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها