معنی و ترجمه کلمه یکى از افراد پیاده نظام فرانسوى در الجزایر به انگلیسی یکى از افراد پیاده نظام فرانسوى در الجزایر یعنی چه

یکى از افراد پیاده نظام فرانسوى در الجزایر

zouave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها