معنی و ترجمه کلمه یکى از زوایاى رئوس مثلثى شکل سردر عمارت به انگلیسی یکى از زوایاى رئوس مثلثى شکل سردر عمارت یعنی چه

یکى از زوایاى رئوس مثلثى شکل سردر عمارت

acroterium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها