معنی و ترجمه کلمه یکى از سه صندلى محراب یا صدر کلیسا به انگلیسی یکى از سه صندلى محراب یا صدر کلیسا یعنی چه

یکى از سه صندلى محراب یا صدر کلیسا

sedilia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها