معنی و ترجمه کلمه یکى کننده به انگلیسی یکى کننده یعنی چه

یکى کننده

unifier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها