معنی و ترجمه کلمه یک آدرس 23 بیتى که به یک منبع روى اینترنت اشاره مى کند به انگلیسی یک آدرس 23 بیتى که به یک منبع روى اینترنت اشاره مى کند یعنی چه

یک آدرس 23 بیتى که به یک منبع روى اینترنت اشاره مى کند

ip address

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها