معنی و ترجمه کلمه یک آهنگى به انگلیسی یک آهنگى یعنی چه

یک آهنگى

monotony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها