معنی و ترجمه کلمه یک ارزشى به انگلیسی یک ارزشى یعنی چه

یک ارزشى

univalent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها