معنی و ترجمه کلمه یک اسیدى به انگلیسی یک اسیدى یعنی چه

یک اسیدى

monacid
monoacid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها