معنی و ترجمه کلمه یک بار کامیون به انگلیسی یک بار کامیون یعنی چه

یک بار کامیون

carload

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها