معنی و ترجمه کلمه یک جنسه به انگلیسی یک جنسه یعنی چه

یک جنسه

unisexual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها