معنی و ترجمه کلمه یک جور باز کوچک که درجهت مخالف باد پرواز کند به انگلیسی یک جور باز کوچک که درجهت مخالف باد پرواز کند یعنی چه

یک جور باز کوچک که درجهت مخالف باد پرواز کند

kestrel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها