معنی و ترجمه کلمه یک جور تاجریزى به انگلیسی یک جور تاجریزى یعنی چه

یک جور تاجریزى

bitter sweet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها