معنی و ترجمه کلمه یک جور دام یا تور به انگلیسی یک جور دام یا تور یعنی چه

یک جور دام یا تور

trammel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها