معنی و ترجمه کلمه یک جور روسرى زنانه به انگلیسی یک جور روسرى زنانه یعنی چه

یک جور روسرى زنانه

mantilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها