معنی و ترجمه کلمه یک جور سگ استرالیایى به انگلیسی یک جور سگ استرالیایى یعنی چه

یک جور سگ استرالیایى

dingo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها