معنی و ترجمه کلمه یک جور مرهم به انگلیسی یک جور مرهم یعنی چه

یک جور مرهم

cold cream

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها