معنی و ترجمه کلمه یک جور ناخوشى که پوسترا مى ترکاند به انگلیسی یک جور ناخوشى که پوسترا مى ترکاند یعنی چه

یک جور ناخوشى که پوسترا مى ترکاند

pellagra

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها