معنی و ترجمه کلمه یک جور نوشابه گرم و مقوى به انگلیسی یک جور نوشابه گرم و مقوى یعنی چه

یک جور نوشابه گرم و مقوى

caudle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها