معنی و ترجمه کلمه یک جور پرستو که لانه گلى بر دیوار خانه ها مى سازد به انگلیسی یک جور پرستو که لانه گلى بر دیوار خانه ها مى سازد یعنی چه

یک جور پرستو که لانه گلى بر دیوار خانه ها مى سازد

house martin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها