معنی و ترجمه کلمه یک جور گوى بازى به انگلیسی یک جور گوى بازى یعنی چه

یک جور گوى بازى

cricket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها