معنی و ترجمه کلمه یک جیب پر به انگلیسی یک جیب پر یعنی چه

یک جیب پر

pocketful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها