معنی و ترجمه کلمه یک خوراک به انگلیسی یک خوراک یعنی چه

یک خوراک

mess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها