معنی و ترجمه کلمه یک دامن پر به انگلیسی یک دامن پر یعنی چه

یک دامن پر

lapful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها