معنی و ترجمه کلمه یک دسته سه تایى به انگلیسی یک دسته سه تایى یعنی چه

یک دسته سه تایى

tern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها