معنی و ترجمه کلمه یک دسته میله که تبرى در میان آن قرار داشته و پیشاپیش فرمانداران رومى مى بردند و نشان قدرت بوده به انگلیسی یک دسته میله که تبرى در میان آن قرار داشته و پیشاپیش فرمانداران رومى مى بردند و نشان قدرت بوده یعنی چه

یک دسته میله که تبرى در میان آن قرار داشته و پیشاپیش فرمانداران رومى مى بردند و نشان قدرت بوده

fasces

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها