معنی و ترجمه کلمه یک دفعه به انگلیسی یک دفعه یعنی چه

یک دفعه

enmasse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها