معنی و ترجمه کلمه یک دور بازى به انگلیسی یک دور بازى یعنی چه

یک دور بازى

game

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها