معنی و ترجمه کلمه یک رشته عملیات جنگى به انگلیسی یک رشته عملیات جنگى یعنی چه

یک رشته عملیات جنگى

campaign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها