معنی و ترجمه کلمه یک رطلى به انگلیسی یک رطلى یعنی چه

یک رطلى

pounder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها