معنی و ترجمه کلمه یک سانتى متر مکعب به انگلیسی یک سانتى متر مکعب یعنی چه

یک سانتى متر مکعب

centiliter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها