معنی و ترجمه کلمه یک سلسله فعل و انفعالات مشخص جانور به انگلیسی یک سلسله فعل و انفعالات مشخص جانور یعنی چه

یک سلسله فعل و انفعالات مشخص جانور

semiosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها