معنی و ترجمه کلمه یک سیم عود به انگلیسی یک سیم عود یعنی چه

یک سیم عود

lustring
lutestring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها