معنی و ترجمه کلمه یک شوهرى به انگلیسی یک شوهرى یعنی چه

یک شوهرى

monandry
monogamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها