معنی و ترجمه کلمه یک صدم لیتر به انگلیسی یک صدم لیتر یعنی چه

یک صدم لیتر

centiliter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها