معنی و ترجمه کلمه یک فوت مکعب در ثانیه به انگلیسی یک فوت مکعب در ثانیه یعنی چه

یک فوت مکعب در ثانیه

cusec

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها